1947 - עוקר סלעים הגיע טרקטור גדול לעקירת סלעים. יעור בקיץ הכינו בורות ל-25 אלף עצים, נטעו 18 אלף מתוכם 16 אלף אורנים.

תגובות (0)
הוספת תגובה