1947 - לאחר טיפולים ממושכים אושר לנו הסכום המלא 9200 לא"י, הדרוש לביצוע עבודות אגם הטרקוט לאגירת מי נגר מההרים . המודד מדד את המקום ובעוד 10 ימים יבואו הטרקטורים להתחיל בעבודה.

תגובות (0)
הוספת תגובה