1942 - רכישת אדמות מנרה ע"י קק"ל

תגובות (2)
הוספת תגובה
ארכיון מנרה...
לפני 22 חודשים
האוהלים עפו בלילה הראשון
ארכיון מנרה...
לפני 22 חודשים
משה מספר שסבא ברוך בז היה מפקד הנוטרים בצפון