1971 - כותנה צוות הכותנה זכה בפרס על היבולים הגבוהים בכותנה. סכום הפרס הוקדש לעובדים, לסיור לימודי בארץ, בדרום ובצפון. יאיר הכסטר קיבל את הפרס מידיו של חיים גבתי שר החקלאות.

תגובות (0)
הוספת תגובה