1969 - אוכלוסיה: חברים - 122. ילדים - 136, נקלטים - 5, של"ת -7, תושבים -2. הורים -3 . עוזבים – 15. סה"כ 275.

תגובות (0)
הוספת תגובה