1984 - אוכלוסיה: חברים - 115, ילדים - 127, צבא - 12, גרעין נשף - 27, של"ת - 8, קליטה - 11, סה"כ 300, עוזבים - 4, נפטר: אריק אתר.

תגובות (0)
הוספת תגובה