1974 - מפעל מתכת מייצרים למל"ח ולמערכת הביטחון גוררים לגנרטורים ולמיכלי מים ודלק. המפעל התחיל לייצר "שפניות " שתוכננו על-ידו. (שפניות: מיגונית הבנויה ממתכת פתרון מיגון נגד נשק תלול מסלול.).

תגובות (0)
הוספת תגובה