1971 - חברים - 118, אוכלוסיה: ילדים - 140, קליטה - 14, תושבים - 2, הורים - 3, של"ת - 8, גרעין רמים - 12. סה"כ 295. עזבו: 8.

תגובות (0)
הוספת תגובה