1970 - אוכלוסיה: חברים 112, ילדים 137, נקלטים 6, הורים 3, תושבים 2, של"ת 10, גרעין בנים 18, סה"כ 288.

תגובות (0)
הוספת תגובה