1968 - בית התרבות ע"ש מורה שני. סוכם באסיפה שבית התרבות יעבור לרשות הדואר לצורכי הקמת תחנת הגברה לטלויזיה, וזאת לאחר שהתקבלה הסכמה ואישור ממשפחת שני.

תגובות (0)
הוספת תגובה