1967 - אוכלוסיה : חברים – 124, ילדים – 116, גרעין פסגות – 7, של"ת – 3. נקלטים – 6, זמניים – 11. עזבו - 5. סה"כ 279.

תגובות (0)
הוספת תגובה