1963 - אוכלוסיה: חברים - 85, ילדים - 110, גרעין כדורי - 6, נקלטים - 6, הורים - 2, שנתון - 7, סה"כ 216.

תגובות (0)
הוספת תגובה