1981 - אוכלוסיה: חברים - 146, ילדים - 121, צבא-27, אחרי צבא 15, גרעין לירם 10, קליטה 8, תושבים 2, עזבו 2. נפטר- יוסי חיון. סה"כ 331.

תגובות (0)
הוספת תגובה